Вести Хутби 2017 

СУШТИНАТА НА СОБИРИТЕ И ТЕМА НА СОБИРИТЕ

Постојат собири од најразличен вид, или пак може да се каже дека различни собири имаат различни цели, како што се разговори за целите во светот, водењето на владата или разговорите за академијата, бизнисот, спортот и рекреацијата. Таквите собири не се случуваат поради Возвишениот Аллах џ.ш., поради Неговото задоволство или пак да се постигне Неговата близина. Нивната цел не е постигнување на Неговата близина. Нивната цел не е постигнување на задоволството на Возвишениот Бог. Сепак, постојат собири кои и служат на верата и кои се наменети за осмислување на планот како…

Read More