Хутби 2018 

ФИНАНСИСКО ЖРТВУВАЊЕ – ТАХРИК-Е-ЏАДИД 2018

После учењето на ташахуд, та’уза и Сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. проучи неколку ајети од Сура Ал-Бакара и потоа рече: Ајетите кои сега ги проучив се од Сура Ал-Бакара во кои се спомнува предметот за финансиско жртвување. Возвишениот Аллах повторно го спомнува финансиското жртвување во овие ајети. Преводот на овие ајети е следниот:         „Примерот на оние кои својот имот го трошат на Аллаховиот пат е       сличен на зрно од кое никнуваат седум класа, а во секој клас има     по стотици зрна. А Аллах тоа го…

Read More
Хутби 2017 

ТАХРИК-Е-ЏАДИД, 84 ГОДИНИ

По учењето на ташахуд, тауза и сура Ал-Фатиха, хазрети Амеер-ул-Му‘минеен а.т.б.а. го проучи следниот ајет:         „Никогаш нема да постигнете исправност се додека не поделите    од она што го сакате; и што и да потрошите, Аллах навистина    добро знае.“                                                                  (3:93) Во овој ајет Возвишениот Аллах зборува за нешта кои секогаш биле подобро сфатени од страна на верниците кои се жртвуваат на Аллаховиот пат. Следбениците на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. ги жртвувале своите животи, го жртвувале богатството и времето поради верата. Тие се оние  кои ја разбрале…

Read More