Вести Хутби 2017 

ВИСТИНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА КХАТАМАН НАБИЈЕЕН

Преводот на овој ајет е следниот:         „Мухаммед не е татко на ниту еден од луѓето, туку Аллахов   Пратеник и Печат на Веровесниците: а Аллах има добро знаење      за сите работи.“                                                                          (33:41) Во Пакистан од време на време луѓе кои се наоѓаат на одредени позиции го напаѓаат концептот на Кхатм-е-Набуваат (Khatm-e-Nabuwaat) (Конечност на Пратеништвото) за да ги поттикнат обичните муслимани и да ја зголемат нивната популарност, која всушност опаѓа. Овие таканаречени симпатизери на исламот се обидуваат да го оправдаат своето поттикнување против Ахмади муслиманите во…

Read More