Ветениот Месија

Хазрети Мирза Гулам Ахмад е роден на 13 февруари 1835 година во Кадијана, Индија.    Како млад човек бил длабоко задлабочен во проучувањето на Чесниот Кур‘ан и често го  гледале во џамија како силно и понизно му се моли на Бог, така што луѓето имале обичај да  го нарекуваат „Масеетар“, личност која е вљубена во џамијата. Во 1882 година хазрети  Ахмад, по пат на објава, за прв пат дознал дека Аллах него го одредил да биде возвишениот  Реформатор и дека пред него стои долга и напорна задача. Во 1889 година тој,…

Read More