Uncategorized 

Ахмадија муслимански џемаат

Ахмадија – Ренесансата на исламот Ислам, Чесниот Пратеник (с.а.в.с) и Чесниот Кур‘ан Ислам значи „Мир и покорување на волјата на Аллах“. Тоа е порака донесена од Пратеникот Мухаммед (с.а.в.с.) пред 1400 години во Арабија. Мухаммед (с.а.в.с.) ја примил објавата од Аллах во која му било кажано дека само Аллах е вреден за почит и ништо друго не Му е еднакво, и дека исламот е финална и севкупна религија за човештвото. Мухаммед (с.а.в.с.) им помагал на сиромашните, ги ослободил робовите и утврдил еднакви права за жените. На своите следбеници им рекол…

Read More