Хутби 2018 

АТРИБУТИ НА ИСКРЕНИТЕ АХМАДИ МУСЛИМАНИ

По проучениот шехадет, тау’за и Сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помошник) рече: Ако сме родени како Ахмади и ако ја прифатиме доктрината (учењето) на Ахмадијатот сепак тоа не е доволно да се нарекуваме Ахмади. Вистинското прифаќање на Ветениот Месија а.с. е првиот чекор кон Ахмадијатот, ѝ, како и да е, за да практично станеме Ахмади мораме да направиме напор во праксата да го покажеме сето она што се очекува од еден Ахмад; со полна посветеност и истрајност. Сè друго е само декларативно. Ветениот Месија а.с.…

Read More
Хутби 2018 

Аллаховата милост ги надминува сите останати атрибути

По учењето на ташахуд, та’уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах ги зацврсти неговите раце) го проучи 157 ајет од сура Ал-А‘раф и потоа кажа: Преводот на овој ајет гласи:         „И пропиши за нас добро на овој свет и на Ахирет; ние бевме        упатени кон Тебе (со покајание). Он рече:         Казната моја го снајдува оној кого Јас сакам а милоста Моја ги     опфаќа сите нешта; тоа ќе им впишам на оние кои се      богобојазливи и кои зекат даваат, и во ајетите Наши…

Read More