Вести 

ЛАЈНА ИМАИЛА ОД ИНДИЈА ИМАШЕ ЧЕСТ ДА ОСТВАРИ ВИРТУЕЛНА СРЕДБА СО ДУХОВНИОТ ЛИДЕР НА АХМАДИЈА ЗАЕДНИЦАТА

На 27 ноември 2021 година, светскиот духовен лидер на Ахмадија Муслиманската Заедница, Петтиот Халифа, Неговата Светост, Хазрети Мирза Масроор Ахмад одржа виртуелен онлајн состанок со членовите на Националната Амила на Лајна Имаила Индија.

Неговата Светост претседаваше со состанокот од неговата канцеларија во Исламабад, Тилфорд, додека членовите на Амила се придружија од изложбената сала Куран во Кадијан, Индија.

За време на состанокот, секретарот Ишаат, одговорен за публикации, спомена дека тие годишно објавуваат два примерока од нивното национално списание Мисбах. Неговата Светост наложи дека публикацијата треба да се прави квартално и да се стремат да се грижат за јазиците што се зборуваат во различни делови на Индија за да можат сите Ахмади муслимани во Индија да извлечат корист.

Неговата Светост советуваше дека тие исто така треба да развијат веб-страница за Лајна Имаила и да поставуваат вести за нивните активности и да објавуваат религиозна содржина од која ќе имаат корист членовите на Лајна.

Неговата Светост, исто така, наложи дека членовите на Амила треба да водат со пример на сите нивоа и да учествуваат во сите иницијативи на Лајна Имаила, а нивното учество ќе ги поттикне и другите да се приклучат.

Неговата Светост му наложи на секретарот Насират, одговорен за религиозно и морално обучување на девојчињата на возраст од седум до петнаесет години, да се погрижи тие да ја истакнат важноста на образованието кај оние девојки кои живеат во руралните области каде што стапката на писменост е ниска кај населението.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Направете напори да ги охрабрите и помогнете девојчињата во руралните области да се стекнат со образование. Насират е со вас до петнаесетгодишна возраст и затоа треба да се обидете да се погрижите да ја завршат својата матура. Обидете се да ги охрабрите за девојките од Ахмади муслиманите да бидат што повеќе образовани.“

Зборувајќи со секретарот Тајнед, одговорен за водење евиденција за членовите на Лајна Имаилах, Неговата Светост, исто така, советуваше дека тие треба да водат евиденција за нивото на образование на девојчињата за да може да се помогне во обезбедувањето на повисок степен на образавоание и тоа да стане подостапно.

За време на состанокот, Неговата Светост истакна дека девојките од Ахмади муслиманите треба да се охрабруваат да влезат во областа на медицината и наставата за да може да се исполни барањето за лекари и учители во болниците и училиштата на Ахмадија Муслиманската Заедница.

Неговата Светост, исто така, ја истакна важноста од вклучување на Насират особено во шемата на Вакф-е-Џадид.

Зборувајќи со секретарот за Тахрик-е-Џадид и Вакф-е-Џадид, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Обидете се да ги поттикнете мајките да ги вклучат своите Насират и помалите деца во шемата на Вакф-е-Џадид. Обидете се да ги натерате да дејствуваат според шемата што ја иницираше третиот Халифа на Ахмадија Муслиманската Заедница, да ги вклучи Атфал, Насират и децата во шемата Вакф-е-Џадид.“

Зборувајќи со секретарот Тарбијат Нау Мубајат, одговорен за морална обука и религиозно образование на новодојдените во Ахмадија Муслиманската Заедница, хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Морате да направите приспособени планови за обука за оние кои не се образовани и слично ќе треба да направите посебни планови за оние кои имаат одредено образование. За оние кои се високо образовани, допрва ќе треба да направите план кој ќе ги задоволи нивните потреби. Слично на тоа, оние кои се од муслиманско потекло, ќе треба да направите план кој ќе ги задоволи нивните потреби, а исто така и за оние кои се преобраќаат од хинду и христијанско потекло. Така, ќе мора да се грижите за потребите на различни луѓе преку конкретни планови за нив.“

Како што завршуваше состанокот, еден од членовите на Амила спомна дека некои луѓе кои не се Ахмади муслимани на почетокот со голем интерес ја слушаат пораката на Ахмадија Муслиманската Заедница. Меѓутоа, штом дознаат дека тоа е порака на Ахмадија Муслиманската Заедница, од предрасуди се оддалечуваат и прекинуваат контакт. Таа побара совет како најдобро да ја пренесе пораката на Ахмадија Муслиманската Заедница во такви околности.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Кога работите на теренски (Таблигх), првично разговарајте со вашите контакти поопшто и покажете им го вашиот добар карактер за да станат ваши пријатели. Светиот Куран ја дал метафората дека треба да си прикачите птици и да ги наклонувате кон вас и да ги тренирате на таков начин што тие ќе ве сакаат и ќе трчаат кон вас. Така, слично, со таквите луѓе треба да создадете искрена меѓусебна врска и кога тоа ќе се постигне, тие ќе ве слушаат. Тогаш кога ќе дознаат дека сте Ахмади муслиман, тогаш самите ќе ја сфатат “вистината”. Некои ќе ве напуштат, но други ќе продолжат да останат во контакт со вас и ќе бидат позитивно погодени од вас. Не можете насилно да ја пренесете пораката до никого, ниту пак можете да присилите некого да стане Ахмади муслиман. Затоа, кој и да дојде кај нас, треба да го направи тоа со искреност и лојалност и за тоа треба постојано да се трудиме.“

Хазрети Мирза Масроор Ахмад понатаму изјави:

„Значи, прво воспоставете лична врска со вашите контакти во Таблиг. Потоа постепено, тие ќе сфатат дека постапувате според вашите религиозни учења и ќе сфатат дека сте вистински муслиман – дека ги почитувате молитвите, го рецитирате Светиот Куран, верувате во печатот на пророците на Светиот пророк (благословите нека бидат на него) а вие исто така верувате во имамот. Успешното проповедање бара постојан напор.“

Извор

Поврзани вести

Share via
Copy link
Powered by Social Snap