Хутби 2020 

АСХАБИТЕ НА ЧЕСНИОТ ПРАТЕНИК С.А.В.С.

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) продолжи да зборувана темата за асхабите на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. коиучествувале во битката на Бедр. На денешната хутба зборуваше за животот на хазрети Хаббаб бинал-Арат р.а. кој му припаѓал на племето Сад бин Заид. Името нанеговиот татко било Арат бин Ѓандалах. Според некои, неговататитула била Абу Абдуллах, а другите сметаат дека била АбуМухаммед, или, Абу Јахја. Хузур а.т.б.а. спомна дека во доба на Џахилијата (незнаење) хазретиХаббаб станал роб. Бил еден од многуте личности кои го прифатилеислaмот и бил силно прогонуван и мачен. Хазрети Хаббаб р.а. бил ковач и кога неговиот газда дознал дека тојќе се состане со Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. изгорениотјаглен од печката му го ставил на грбот на хазрети Хаббаб р.а.. Во друг хадис се спомнува дека бил фрлен во огнот и бил присиленда легне на жежок јаглен.

Во текот на Халифатот на хазрети Омер р.а. му ги покажале лузнитена хазрети Хаббаб р.а. и тој рекол дека никогаш не видел таков грб,бидејќи биле сосема бели со траги од повредите. Спомнувајќи го хазрети Омер р.а. Хузур а.т.б.а. раскажа како хазретиОмер р.а., пред да го прифати исламот, се обидел да го убие ЧесниотПратеник Мухаммед с.а.в.с. и тогаш му било кажано дека неговатасестра и зетот го прифатиле исламот. Тој, потоа, отишол донејзината куќа и го слушнал хазрети Хаббаб р.а. како го учи ЧесниотКур’ан. Кога го слушнал тоа го прифатил исламот. Хузур а.т.б.а. спомна дека, по толку мака од рацете на своитегосподари, робовите заслужиле почит и возвишен статус. Значи, за времето на Халифатот на хазрети Омер р.а., кога овиемуслимани, како што бил хазрети Хаббаб р.а. и хазрети Билал р.а.присуствувале на седницата, хазрети Омер р.а. наредувал да седнатнапред, а на децата на оние главатари кои порано ги прогонувале имнаредувал да седнат назад до кондурите. Тие биле вознемирени одтоа како некогашните робови ги завземаат нивните места. ХазретиОмер р.а. објаснил дека, иако се робови, тие се почастено од странана Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и затоа ја заслужуваатнеговата најголема почест.Хазрети Хаббаб р.а. учествувал во битката на Бедр, Ухуд, Хендеку иво сите останати битки покрај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..Хазрети Хаббаб р.а. починал во 37-та година по Хиџра во 73-тагодина од животот.

Еднаш кога минувал покрај неговиот мезар, хазрети Али р.а. посебносе помолил за него.

Поврзани вести

Share via
Copy link
Powered by Social Snap