Вести 

ДУХОВНИОТ ЛИДЕР НА АМЈ СЕ ОБРАТИ НА МАЈЛИС КУДДАМУЛ АХМАДИЈА ИЈТЕМА СО ВЕРСКИ ИНСПИРАТИВЕН ГОВОР

Хазрети Мирза Масроор Ахмад се обрати на собранието пред повеќе од 6.100 присутни од цела Велика Британија.

„Секој Ахмади муслиман мора да им докаже на сомневачите и скептиците дека Бог постои и дека тој е жив и дека исламот е последната религија откриена од Него.“ – Хазрети Мирза Масроор Ахмад

На 8 септември 2019 година, светскиот духовен лидер на Ахмадија Заедницата, петтиот Халифа, Неговата Светост, Хазрети Мирза Масроор Ахмад, упати верски инспиративно обраќање за да го заклучи тридневниот Национален Ијтема (Годишно собирање) на Ахмадија Муслиманската Младинска Асоцијација во Велика Британија (Мејлис Куддамул Ахмадија).

Целите на Ијтема, што се одржуваа по трет пат во Кингсли, беа да ги едуцираат младите муслимани за вистинските мирни учења на исламот и да ги инспирираат да им служат и на нивната вера и нација, со најдоброто од нивните способности.

Темата годинава на „Ијтема“ беше „Постоење на Бога“. За време на завршното обраќање, Неговата Светост опширно зборуваше за важноста да се посвети внимание на нечија духовна и морална состојба.

Сјаејќи светлина за вистинската цел на верските собири, како што е Ијтема, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Главната причина што ние ги одржуваме Џалса и Ијтема (собирите) е така што сите учесници ќе можат да се здружат за да ги издигнат своите духовни и морални стандарди и да ги зголемат своите религиозни знаења и да сфатат дека треба постојано да бараат самите да се подобрат.“

Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи:

„Што е најважно, присуството на Ијтема треба да ги насочи умовите на сите учесници на најистакнатиот услов за зајакнување на нивната врска со Аллах Семоќниот.“

Неговата Светост, исто така, зборуваше длабоко за мотото на Ахмадија Муслиманската Младинска Асоцијација, доделен од вториот Халифа на Ахмадија Заедницата, дека „нациите не можат да се реформираат без реформа на младите“.

Елаборирајќи ја оваа значајна изјава, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Не е доволно само да се повтори овој слоган или да се испечати на постери или беџ, туку мора да го разберете неговото вистинско значење и основната филозофија што стои зад овие длабоки зборови“.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи:

„Причината што Вториот Халифа на Ахмадија Муслиманската Заедница го додели овој слоган на младинската организација беше да се потенцира колку е важно за младите не само да стекнат секуларно образование, туку над  тоа, постојано да ги развиваат своите односи со Аллах Семоќниот.”

Неговата Светост им објасни на собранието дека ова мото, доколку се постапи по него, ќе се покаже како „гарант за успехот и континуиран просперитет на заедницата“.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Овие зборови го засилуваат и повторуваат фактот дека успехот на нашата заедница и нашата нација е директно поврзан со духовната и моралната состојба на младите. Ако секој Кадим (член на младите) внимава на тоа, тоа ќе им овозможи да ги следат заповедите на Семоќниот Бог и да се држат настрана од неморал и злосторства .“

Неговата Светост истакна дека личната реформа е неопходна пред да може да се донесе реформа во поширокиот свет, во спротивно слоганот на Ахмадија Муслиманското здружение на млади Ахмади муслимани ќе стане „вештачко мото составено од шупливи и бесмислени зборови наместо да му користи на општеството.“

Неговата Светост зборуваше и за тоа како луѓето во голема мерка ја напуштаат религијата и, генерално, прифаќаат неверување во постоењето на Бог.

Неговата Светост продолжи да ја потенцира важноста на улогата што мора да ја одигра Ахмадија Муслиманското здружение на млади Ахмади муслимани во одговарањето на прашањата и аргументите на оние кои го негираат постоењето на Бог.

„Секој Ахмади муслиман мора да им докаже на сомневачите и скептиците дека Бог постои и дека тој е жив и дека исламот е последната религија откриена од Него.“

Хазрети Мирза Масроор Ахмад понатаму изјави:

„Не ја потценувајте својата улога во овој напор и не сметајте дека е работа на другите луѓе да ја пренесат оваа порака. Навистина, младите муслимани на Ахмадија Заедницата мора да го водат овој обид и сесрдно да го прифатат овој голем предизвик на нашето време.“

Неговата Светост тогаш ги претстави стандардите за жртвување и духовност на придружниците на Светиот пророк Мухамед (мир и благослов над него) како пример за присутните.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Придружниците на Светиот пророк Мухамед (мир и благослов над него) беа ценета група на луѓе за кои историјата сведочи дека тие не само што ветија дека ќе дадат предност на својата вера над сите светски работи, но, уште поважно, тие го исполниле тој залог на најнезачудувачки начин. Тие не штедеа никаков напор да ја положат заклетвата и ја дадоа секоја можна жртва заради својата вера. “

Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи:

„Како резултат на тоа, Аллах Семоќниот им овозможи да се истакнат во духовна и морална смисла … Во исто време, Тој исто така ги благослови во светски рамки … до степен до кој некои станаа„ милионери“ во денешната терминологија. Сепак, таквото богатство никогаш не ги одзело од својата вера ниту ги расипало.“

Објаснувајќи ја филозофијата на „Истигифар“ (барајќи покајание од Бога) Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Начинот да се понуди Истигафар не е едноставно да се замоли Семоќниот Аллах да им прости за минатите грешки или гревови. Наместо тоа, не само што треба да гледате на минатото, туку треба да гледате и кон иднината. Така, кога барате прошка за вашите претходни грешки, исто така мора да бидете крајно решени во идејата да се држите подалеку од ваквите пороци и да се движите напред.“

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече дека, заедно со барањето за покајание, треба да се молиме и со зборовите на Куранот, кои „нè водат по вистинскиот пат“ за да побараме помош од Бога.

Објаснувајќи ја оваа точка понатаму, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Оваа молитва треба да се понуди со тотална смиреност и цврста намера да останеме на патот на праведноста и да го отфрлиме напредокот на сатаната, кој постојано настојува да нè примами за да се вклучиме во недозволеното и измамено однесување што сигурно ќе го предизвика гневот на Алах.“

Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи:

„Оттука, секој Ахмади муслиман – маж или жена, млад или стар – што го прифати Ветениот Месија (мир на него) и вети дека ќе им даде приоритет на својата вера над сите светски работи, треба постојано да ја нуди оваа молитва за да остане правилно воден.”

Во врска со приоретизирање на нечија вера над сите светски работи, Неговата Светост исто така ја предупреди публиката за мноштвото опасности што се присутни во денешното општество.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Не е преувеличување да се сугерира дека во оваа ера, повеќе од кога и да било, општеството е зафатено од сатанските влијанија. Покрај тоа, порнографијата, дрогата, онлајн игри, коцкање, неморални и несоодветни односи, одење во ноќни клубови и многу други работи се меѓу оние сатански влијанија кои се целосно штетни и ги одземаат луѓето од Семоќниот Бог.“

Неговата Светост исто така објасни дека спасението може да се постигне само со тоа што ќе се свртиме кон Бога со вистинска искреност. Тој рече дека дури и Божјите пророци барале прошка од Бога, и покрај нивните благородни и чисти карактери.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Ако дури и благородните пророци бараат да се спаси благодатта и милоста на Алах, тогаш што може да се каже за обична личност? Сигурно е само со свртување кон Аллах со вистинска искреност и смирение, барајќи Негова прошка и сочувство дека едно лице може да остане на вистинскиот пат.“

Неговата Светост ги советува членовите на Ахмадија Муслиманското здружение на млади Ахмади муслимани, да ја преземат водечката улога во размножувањето на вербата во постоењето на Семоќниот Бог низ општеството.

Во врска со ова, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Навистина разбрале дека им била дадена должност да ги реформираат своите нации и за ова тие прво мора самите да се реформираат. Бидете меѓу оние членови на Ахмадија Муслиманската Заедница кои се решени да го обединат целиот свет во цврста верба во единството на Семоќниот Бог.“

Подоцна, Неговата Светост изрази желба за младите припадници на Ахмадија Муслиманското здружение на млади Ахмади муслимани, да останат цврсти на својата вера и да бидат верни на својата религија.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Моја жестока и срдечна молитва е дека членовите на Меџлис Куддамул Ахмадија и Атфал-ул-Ахмадија се оние кои ги негуваат и ги штитат своите исламски вредности и сфаќаат дека секој нивни успех ќе биде заснован на тоа да останат вистински на нивниот основен идентитет како Ахмади муслимани.”

Неговата Светост го заврши своето инспиративно обраќање со следната молитва:

„Се молам Аллах Семоќниот да всади во Вашите срца благородност, чистота и да го живеете животот зачувувајќи ги највисоките морални и духовни стандарди. Нека постојано ги исполнувате правата на Аллах Семоќниот и Неговото создание во секој момент од вашите животи. Амин. “

За време на Ијтема, повеќе од 6100 Ахмади муслимани од над 140 локални заедници од цело Обединето Кралство (Кијадати) присуствуваа и се натпреваруваа во разни спортски и академски натпревари, вклучително и во специјалното „гласање на публиката“ на натпревари за презентација за да се зголеми ангажманот со академско учество .

Муслиманските млади, исто така, можеа да го посетат „Центарот“ каде имаа можност да поставуваат прашања во доверливо опкружување за религијата или социјалните теми.

Поврзани вести

Leave a Comment

Share via
Copy link
Powered by Social Snap