Вести 

ДУХОВНИОТ ЛИДЕР НА АХМАДИЈА ЗАЕДНИЦАТА АПЕЛИРА ДО МЛАДИТЕ КОИ ЖИВЕАТ ВО ЗАПАДНА ЕВРОПА ДА ГИ ЗАДРЖАТ НИВНИТЕ ВИСОКИ РЕЛИГИОЗНИ ВРЕДНОСТИ

“Без оглед на тоа каде работите или живеете, морате да го живеете животот како практична манифестација на учењата на исламот и да се стремите да ја пропагирате вашата религија далеку” – Хазрети Мирза Масроор Ахмад

На 7 април 2019 година, светскиот духовен лидер на Ахмадија Муслиманската Заедница, pettiot Halifa, Неговата Светост, Хазрети Мирза Масроор Ахмад, се обрати на завршната сесија на Националната вакф-е-Нау Ихтема (собир), настан што се одржа за машки членови на Ахмадија Муслиманската Заедница во Велика Британија, кои се заложија за живот за мирна служба на исламот.

Настанот се одржа во џамијата Baitul Futuh во Лондон и присуствуваа повеќе од 1.700 луѓе, вклучително и помалку од 1.400 членови на шемата Waqf-e-Nau.

За време на обраќањето, Неговата Светост ги потсети членовите на планот Waqf-e-Nau дека тие мора да го исполнат својот свет залог да му служат на исламот во секој аспект од нивниот живот. Тој ги советуваше младите Ахмади муслимани да донесат побожни промени во нивните животи што ќе им овозможи да ги исполнат правата на Аллах Семоќниот и Неговиот Создател.

Неговата Светост го започна свеото обраќање објаснувајќи дека секој член на шемата Waqf-e-Nau треба да разбере дека неговиот Waqf (залог на доживотно служење на исламот) е од вистинска вредност ако воспостави искрена врска со Аллах Семоќниот преку обожување на Аллах и петте дневни молитви (Салат).

Неговата Светост изрази разочараност од оние Вакф-е-Нау кои тврдат дека ќењ ги дадат своите животи за доброто на исламот, но не се во можност дури и да ги нудат редовните пет дневни молитви.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Не е важно да ги принесувате петте дневни молитви во храм, има некои кои, откако ќе бидат запрашани, признаваат дека дури и не ги нудат редовно петте дневни молитви. Која е целта и користа на таквиот Waqf? Од една страна, тие го ветија својот живот заради Аллах Семоќниот. Сепак, од друга страна, тие остануваат невнимателни на тој дел од нивната религија, обожување на Аллах, кој по прогласувањето на верата е најосновна обврска за секој муслиман .”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи и нагласи дека е од клучно значење сите членови на Waqf-e-Nau да се стремат да постапуваат по сите заповеди на Аллах Семоќниот и да ги исполнат правата еден на друг. Тој изјави дека не е доволно само за Waqf-e-Nau да ја знаат својата вера, но тие мора да ја практикуваат во многу повисок стандард од другите.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Никогаш не треба да седете во задоволство само затоа што вашето име е вклучено во листата на Waqf-e-Nau. Наместо тоа, мора да разберете колку е Вашата одговорност и Вашата вечна обврска кон Вашата вера. Во секое време, Вашата должност е да ги подобрите Вашата морални стандарди и да го зголемите религиозното знаење.”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад го сврте вниманието на Вакф-е-Нау на желбите и очекувањата дека Обединетиот Месија (мир на него) се одржал за оние Ахмади муслимани кои ветија дека ќе живеат за доброто на исламот.

Неговата Светост детално објасни како ветениот Месија (мир на него) учи дека оние што се поврзани со него треба да го посветат својот живот на својата вера на ист начин како и тој.

Ветениот Месија (мир на него) научил дека Waqf бара да се стреми и да се бори да стигне до таа точка каде што искрено тврдат дека нивниот живот, нивната смрт, нивните жртви и нивните молитви се за доброто на Аллах Семоќниот.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Треба да разберете дека, иако живеете во западно општество, мора да живеете на исламски начин, со цел да го достигнете задоволството на Аллах Семоќниот. Вие мора решително да ги задржите своите верски вредности и традиции. Мора да ги донесете оние благочестиви промени во вашиот живот кои ќе ви овозможат да ги исполните правата на Аллах Семоќниот и Неговиот Создател. Секогаш мора да барате да се подобрувате себе си и да ги подигнете вашите духовни и морални стандарди и да го зголемите своето знаење.”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад го насочи Waqf-e-Nau да го чува цврсто личниот пример на ветениот Месија (мир на него) цврсто во очите за сите времиња.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Во текот на својот живот, ветениот Месија (мир на него) го посвети секој ден и секоја вечер на исламот. До неговиот последен здив, секој момент на ветениот Месија (мир на него) беше поминат во исполнувањето на неговата божествена мисија за заживување и ширење на вистинските учења на исламот низ целиот свет.”

Изјавувајќи дека задачата на Waqf-e-Nau е да ги следи благословените стапки на ветениот Месија (мир на него), Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Не се сомневам дека ако членовите на Waqf-e-Nau можат колективно да го следат неговиот пример дури и во многу мал степен, ќе можат да воведат духовна и морална револуција во светот”.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад го нагласи пророкот Авраам (мир на него) како модел на пример за да се имитира Вакф-е-Нау.

Осврнувајќи се на поглавје 53, стих 38 од Светиот Куран, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Овој стих значи дека пророкот Авраам (мир на него) го исполнил залогот што му го дал на Семоќниот Бог со потполна послушност и лојалност и, како резултат на тоа, бил примател на љубовта на Неговиот Создател. Сега е на сите вас да го исполните светиот завет што го направивте со Аллах Семоќниот. За да го сторите тоа, не е лесна или едноставна работа. Заложбата на приврзаник за живот и на Waqf-e-Nau е огромно и вечно примање. Тоа е да го подарите својот живот заради својата вера.”

Објаснувајќи ги како семејство на Waqf-e-Nau треба да настојуваат да ги постигнат и да дејствуваат според вистинскиот дух на Waqf, наместо да бидат горди само на зборови, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Како што реков многу пати, само да ја имаш титулата на Waqf-e-Nau е бесмислено. Тоа станува значајно кога еден член на Waqf-e-Nau ги разбира барањата на нивното ветување и верно се стреми да го исполни најдоброто од своите способности.”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи:

“Затоа, ако некој ме информира дека тој, неговата сопруга и децата се сите Waqf-e-Nau, тие треба да сфатат дека ова само по себе не значи ништо додека тие свесно не почнат да се трудат да ги достигнат високите стандарди на послушност што се бараат од Ветениот Месија (мир врз него).”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад наведе многу атрибути кои треба да бидат прикажани во ликот на Waqf-e-Nau, вклучувајќи и прикажување на добри манири, останување смирен и покажување на грижа и љубов кон блиските.

Постапувањето е особено значајно за одржување висок стандард на обожување, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Мора да бидете вредни во понудата на Салат во храмот и секој ден да го читате Светиот Куран. Само тогаш може да се наречете вистински Waqf-e-Nau. Заедно со задолжителните молитви, постарите момчиња Waqf-e-Nau треба редовно да нудат набл (доброволни) молитви. Само тогаш можете да се наречете вистински Waqf-e-Nau.”

Завршувајќи го своето обраќање, Неговата Светост се молеше:

“Алах Семоќниот може да им овозможи на сите вас да ги разберете Вашите должности и одговорности и да ги исполните барањата на Waqf на најдобар можен начин. Аллах да Ви овозможи да продолжите да го зголемувате своето знаење и разбирање за вашата вера.”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад се молеше:

“Тој може да Ви ја даде способноста да ги подигнете вашите морални и духовни мерила и може да Ви овозможи континуирано да ја зголемувате вашата служба до Џемаатот и да ја исполните својата заложба со вистинска искреност. Амин.”

Настанот заврши со тивка молитва предводена од Неговата Светост.

Поврзани вести

Share via
Copy link
Powered by Social Snap