Вести 

ДУХОВНИОТ ЛИДЕР НА АХМАДИЈА ЗАЕДНИЦАТА ПОБАРА АХМАДИ МУСЛИМАНСКИТЕ ДЕВОЈКИ И ЖЕНИТЕ ДА СЕ ЗАСТАПУВААТ ВО ОДБРАНА НА ИСЛАМОТ

“Немајте никакво двоумење или страв и застанете со сигурност и убедување во вистината на вашата вера и одговарајте на оние што сакаат да ги расипат вистинските чисти учења” (Хазрети Мирза Масроор Ахмад)

На 6 април 2019 година, светскиот духовен лидер на Ахмадија Муслиманската Заедница, петтиот Халифа, Неговата Светост, Хазрети Мирза Масроор Ахмад се обрати на завршната седница на Националната вакфат-е-Нау Ихтема (собир), настан што се одржа за жени-членови на Ахмадија Муслиманската Заедница во Велика Британија, кои се заложија за живот за мирна служба на исламот.

Настанот се одржа во џамијата Baitul Futuh во Лондон и присуствуваа повеќе од 1100 жени и девојки.

Во своето обраќање, Неговата Светост објасни дека во денешното општество, нападите врз исламот, преку лажни обвинувања и критики, биле екстремно распространети. Во светлина на ова, Неговата Светост ги потсети Ахмади муслиманските жени дека никогаш не смеат да чувствуваат непријатност или комплекс на инфериорност во врска со нивната вера. Тој ги повика да застанат со сигурност и убедување да одговорат на оние кои сакаат да го обесхрабрат исламот.

Неговата Светост, исто така, им помогна на муслиманските жени да ги постават највисоките стандарди во практикувањето на учењата на исламот, така што неговите вредности остануваат цврсто инстилирани во идните генерации. Тој ги предупреди оние Ахмадијци кои не остануваат во прилог на нивната вера дека нивните животи ќе бидат потрошени и нивните идни генерации ќе бидат изгубени во материјалистичкиот свет.

Неговата Светост ја започна својата порака со потсетување на присутните дека, иако тие пораснале во западното општество, тие се разликуваат од нивните колеги, бидејќи нивните родители, пред нивното раѓање, ги посветиле своите животи на својата вера. Како такви, тие мора постојано да се стремат да учат и да постапуваат по учењата на исламот.

Говорејќи за важноста на петте дневни молитви, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Мора искрено да му дадете на Салат искрено и целосно потчинување на Аллах Семоќниот, а не на побрз начин само за да можете да тврдите дека сте ја исполниле својата обврска … Секако дека најискрената аспирација на секој член на Waqf-e-Nau, навистина на секој вистински муслиман и на секое лице кое вети дека неговиот живот ќе му служи на исламот, треба да се труди да постигне блискост на Аллах Семоќниот.”

Хазрети Мирза Масроо Ахмад

Неговата Светост продолжи да објаснува дека Светиот Куран содржи универзални, сеопфатни и релевантни учења кои даваат одговор на секое обвинение против исламот. Како таков, муслиманските жени Ахмади мора да ги прочитаат и да ги разберат совршените учења што Аллах Семоќниот ги дал на нас во блажениот облик на Светиот Куран.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Исто како што Светиот Куран беше релевантен и достоен за пракса пред 1400 години, останува ист денес. Затоа, сите Waqfat-e-Nau во целост мора да ги отстранат од умот мислењето дека исламот е “старомодна” религија или назадна. Наместо да биде религија од минатото, тоа е религија на денешницата и таква ќе остане во иднина, Инша’Алах.”


Хазрети Мирза Масроо Ахмад

Неговата Светост ги упати членовите на Вакф-е-Нау да ги чита книгите на ветениот Месија (мир на него) со цел да ги разберат значењата на Светит Куран и да го бранат исламот.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Во оваа ера, само со читање на книгите на ветениот Месија (мир на него) и неговите Халифи (наследници), ние навистина можеме да ја разбереме нашата вера и да одговориме на оние кои ги изнесуваат лажните обвинувања против исламот … Мора да направите навика секој ден да останува време да ги читате книгите или списите на ветениот Месија (мир на него), бидејќи тие ќе ви дадат неопходни средства за да ја одбраните Вашата религија.”


Хазрети Мирза Масроо Ахмад

Неговата Светост рече дека исламските Ахмади девојки треба да останат горди на својата вера и никогаш да не паднат жртва на верувањето дека исламот не е релевантен или не е во контакт со современото општество.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Никогаш не размислувај за тоа дека твојата религија е некако назад или надвор од допирот со современиот свет. Спротивно на тоа, колку повеќе се гордееш со твојата религија и толку повеќе живееш во животот според учењата на исламот, толку повеќе ќе те почитуваат и така ќе се утврди твојата чест и достоинство во светот .”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад

Неговата Светост ги советуваше Ахмади муслиманските жени да се гордеат со својата вера и никогаш да не држат “никаков облик на инфериорност” за нивната вера.

Охрабрувајќи ги младите Ахмади муслимани да останат цврсти и сигурни во својата вера, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Нема исламско учење што треба да предизвика било какво сложено или пристрасно излегување во вашите умови. Никогаш не се грижете што другите може да ве навредуваат и ве исмејуваат заради вашите верски убедувања. Ако се потсмеваат, нека! “

Хазрети Мирза Масроор Ахмад

Неговата Светост забележа дека некои млади Ахмади муслимани, особено тинејџерите “се чувствуваат понижени и отфрлени” поради потсмев што го добиваат заради нивните верски убедувања во поширокото општество.

Упатувајќи ги младите да ги задржат своите “високи вредности” во такви околности, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Ако некогаш Ве потсмевале поради вашата религија, никогаш не треба да го прифаќате како лично понижување, туку треба да сметате дека тоа е знак на чест и чувствувајте гордост во сознанието дека сте останале силни во вашата вера. Покажувајќи трпеливост и одржување на високи вредности во такви околности, се вистинското средство за воспоставување на вашата чест и самопочит во светот.”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад

Анализирајќи ја состојбата на западното општество, Неговата Светост нагласи дека повеќето луѓе го изгубиле својот вистински религиозен идентитет и оние кои се уште се идентификуваат како христијани, многумина не ги следат христијанските учења.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Во името на таканаречената “слобода”, денешното општество се смета за исклучително напредно и прогресивно и верува дека ја има достигнато висината на цивилизацијата. Сепак, во реалноста, како што општеството се оддалечи од религијата, моралните мерила паралелно се намалија. Во однос на моралот и доблеста, наместо да напредуваат, модерните општества страдаат од длабоко распаѓање. Со одвојување од Семоќниот Бог, човештвото брзо се оддалечува од основните стандарди на заедничка пристојност .”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад

Како пример за моралното распаѓање поврзано со одвојување од Бога, Неговата Светост укажа на распаѓањето на семејниот систем.

Неговата светост рече дека се нормализирало разбирањето децата да ги негираат своите родители, се во име на “слобода” и “независност”, што е закана на семејната единица.

Сè повеќе, вели Неговото Светост, децата се пренесуваат во домови или се повикуваат од локални власти и полицијата да ги разрешат домашните прашања.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Дали е мерка за успех ако повеќе деца се земаат во социјална заштита или ако се бара од властите да дејствуваат? Дали е ова напредок? Дали е ова развој? Дали ова е големо достигнување на нашето време? Сега, задоцнето, општеството почнува да ги разбира штетните последици од апсолутната слобода .”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад

Говорејќи за важноста на одржувањето на мирна семејна единица, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Секогаш запомнете дека мирот во општеството е директно поврзан со мирот во рамките на семејствата во тоа општество. Мирот во домот е заснован на добар морал и взаемно почитување меѓу сопругот и неговата сопруга и помеѓу родителите и нивните деца .”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад

Неговата Светост ги потсети членовите на Waqf-e Nau дека мора да покажат висок морал во секое време и да ги исполнат правата на своите родители и други членови на семејството и да бараат да го направат својот дом “огледало одраз на учењата на исламот”.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад, исто така, ги потсети родителите на децата на Вакф-е-Нау за нивните одговорности и рече:

“Исто така, сакам да ги потсетам родителите на децата од Вакф-е-Нау дека тие постојано мора да размислуваат за фактот дека тие ги ветија своите деца за доброто на исламот и ако не постават побожен пример за своите деца, ќе се соочат со неуспех да ги исполнат своите должности .”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад

Неговата Светост, исто така, рече дека многу жени кои се членови на шемата Waqf-e-Nau се сега мајки и затоа мора да постават личен пример на побожност за нивните деца да следат и да учат од нив.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Високиот статус на жени во исламот е таков што само преку нивните благородни напори, идните генерации ќе останат во близок контакт со нивната вера. Само ако мајките ги одиграат своите клучни улоги, големите вредности на нашата религија остануваат цврсто вградени во нашите идни генерации. Инаку, би можеле да ја претрпиме истата судбина како и другите верски заедници, кои со текот на времето ги загубија своите традиции и вредности .”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад

Неговата Светост рече дека ако мајките не ја играат својата витална улога, тогаш и Џамиите ќе станат празни и шупливи школки, исто како и местата на обожавање на други вери. Меѓутоа, Неговата Светост рече дека ова нема да биде случај со Џамиите на Ахмадија Муслиманската Заедница, бидејќи тоа е ветувањето на Аллах, Семоќниот, дека исламот ќе остане жива религија и за таа цел Ахмадија Муслиманската Заедница е формирана од ветениот Месија (мир на него), за да ја заживее вистинската мирна порака на исламот.

Неговата Светост ја нагласи потребата членовите на Waqf-e-Nau да се придржуваат до исламските принципи на најдобар начин и рече:

“Секогаш се сеќавам дека, и за верните мажи и за жените што веруваат, неопходно е да се задржи праведност во првите редови на Вашиот ум, што значи да се стремиме кон постигнување на секоја форма на добрина и доблест. Така, настојувајте да бидете вистинити, најверливи и најверни слуги на исламот. Сметајте дека вашата доживотна должност е да ја ширите вистинската порака на исламот .”

Хазрети мирза Масроор Ахмад

Завршувајќи госвоето обраќање, Неговата Светост се молеше и рече:

“Можеш ли да ја негуваш генерацијата што лежи во твоите кругови на начин кој гарантира дека духовните, моралните и интелектуалните стандарди на Ахмадија Муслиманската Заедница продолжуваат да растат и дека ниедно дете од Ахмади  муслиманите нема да се оддалечи од учењата на исламот и ќе го уништи својот живот”.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад

Настанот заврши со тивка молитва предводена од Неговата Светост.

Поврзани вести

Share via
Copy link
Powered by Social Snap