Вести 

123 ЈАЛСА САЛАНА КАДИАН ЗАВРШИ СО ПОЗДРАВНИОТ ГОВОР НА ДУХОВНИОТ ЛИДЕР НА АМЈ

Хазрети Мирза Мароор Ахмад вели дека прогонот никогаш не може да ја ослабне верата на Ахмади муслиманите

123-тата годишна конвенција (Jalsa Salana) на Ахмадија Муслиманската Заедница во Qadian, Индија, заврши со верски инспиративно обраќање од страна на светскиот духовен лидер на Ахмадија Муслиманската Заедница, петтиот Халифа, Неговата Светост, Хазрети Мирза Масроор Ахмад, на 31 декември 2017.

Неговата Светост се обрати на последната сесија преку сателитска врска од џамијата Baitul Futuh во Лондон. Повеќе од 20.000 луѓе присуствуваа на Конвенцијата во Qadian од 44 земји, додека повеќе од 5.000 се собраа во Лондон за завршната седница.

За време на неговото обраќање, Неговата Светост го објасни вистинското значење на титулата: “Печат на пророците” даден на Светиот пророк Мухамед (мир над него) во Светиот Куран.

Неговата Светост рече дека иако муслиманските религиозни свештеници продолжиле да тврдат дека Ахмади муслиманите го негирале овој статус на Светиот пророк Мухамед (мир над него), ништо не можело да биде подалеку од вистината. Напротив, Неговата Светост рече дека Ахмади муслиманите разбрале и целосно верувале во вистинскиот статус на Светиот пророк Мухамед (мир над него) кој секогаш го имал.

Понатаму, Неговата Светост рече дека тоа е причина за жалење што таканаречените муслимански религиозни свештеници продолжија да ги поттикнуваат масите против Ахмадија Муслиманската Заедница со пропагирање на тешки лаги и правење лажни тврдења.

Хазрат Мирза Масруор Ахмад рече:

“Од своето основање, Ахмадија Муслиманската Заедница постојано го повторува и докажува фактот дека муслиманските религиозни свештеници и противниците на заедницата се сосема во грешка во своето тврдење дека Ахмади муслиманите не веруваат дека Светиот пророк (мир над него) не носи “Печат на пророците”. Нивните тврдења не се темелат на факти, туку само врз основа на лаги.”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи:

“Додека религиозните свештеници продолжуваат да ги поттикнуваат масите и да иницираат омраза против нас, оние кои сакаат објективно да ги разгледаат фактите, ја сфаќаат вистината. Тие сфаќаат дека Светиот Куран и изреките на Светиот пророк Мухамед (мир над него) сведочат за фактот дека Ахмади муслиманите се вистински муслимани. Тие сфаќаат дека вистинскиот возвишен статус на Светиот пророк Мухамед (мир над него) може да се сфати само кога човекот ќе прифати дека основачот на Ахмадија Муслиманската Заедница е чеканиот  Месијата и вистинскиот слуга на Светиот пророк Мухамед (мир над него).”

Неговата Светост рече дека противниците на Ахмадија Муслиманската Заедница ќе останат засекогаш фрустрирани во нивните напори да го спречат ширењето на Ахмадијатот.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Противниците на Ахмадија Муслиманската Заедница сакаат да ги свртат луѓето против нас, меѓутоа треба да се запамети дека нивните човечки напори и тактики се обврзани да пропаднат и се безвредни во споредба со плановите на Бога. На Семоќниот Бог му се суди дека следбениците на Ветениот Месија (мир над него) еден ден ќе станат мнозинство.”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи:

“Семоќниот Бог му откри на ветениот Месија (мир над него) дека ќе му даде чест и ќе ја зголеми неговата заедница и секој ден го гледаме исполнувањето на ова пророштво. И покрај тоа што противниците ги прават сите можни напори да нè спречат со пропагирање на лагата за нашето верување во “Печат на пророците”, стотици илјади луѓе продолжуваат да ни се придружуваат секоја година, главно од другите муслимани .”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад го привлече вниманието на присутните кон нивните индивидуални одговорности за да ги информира луѓето за вистинитоста на нивната вера и вистинското значење на “Печатот на пророците” што му е даден на Светиот пророк Мухамед (мир над него) од Семоќниот Бог.

Во врска со статусот на Светиот пророк (мир над него), Неговата Светост го цитираше основачот на Ахмадија Муслиманската Заедница, Неговата Светост, Хазрети Мирза Гхулам Ахмад, Ветениот Месија (мир над него).

Ветениот Месија (мир на него) рекол:

“Никој не може да се смета за вистински муслиман и никој не може да го следи Светиот пророк Мухамед (мир над него) додека не го прифатат како “Печат на пророците.”

Нагласувајќи го вистинскиот статус на Светиот Пророк (мир над него), Хазрети Мирза Масроор Ахмад изјави:

“Нека му е јасно на светот дека ветениот Месија, Хазрети Мирза Гхулам Ахмад од Qadian (мир над него) не донесе нов религиозен закон, ниту пак може да се открие нов религиозен закон отсега. Освен тоа, извонредниот статус на Светиот пророк Мухамед е токму причината што Бог Семоќниот му го даде статусот на пророштвото на Ветениот Месија (мир над него). Тој го добил овој статус поради неговата целосна послушност и службеност кон својот господар, Светиот Пророк Мухамед (мир над него). “

Неговата Светост, исто така, ја истакна потребата за доаѓањето на Ветениот Месија (мир над него).

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Семоќниот Бог го испрати ветениот Месија (мир над него) за повторно воспоставување и ширење на вистинската религија на исламот, вера што ја воспостави највозвишениот Бог, Светиот Пророк Мухамед (мир над него). Ветениот Месија (мир над него) беше испратен со Божјото ветување дека Тој ќе му даде победа и како може ограничувањата на световните сили или неправдите и злоупотребата на т.н. религиозни свештеници да ја попречуваат неговата Заедница да успее?”

Разговарајќи за континуираната опозиција со која се соочува Исламот поопшто, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Во оваа ера, кога таканаречените муслимански религиозни свештеници го обесхрабруваат исламот, ние исто така гледаме световни и материјалистички луѓе во сите делови на светот кои се спротивставуваат на исламот и кои сакаат да го поткопаат. Тие го клеветат исламот со намера да стекнат територијална и политичка моќ и да го искористат богатството на муслиманските земји. Со други зборови, исламот и муслиманите се насочени низ религиозни и материјални канали.”

Завршувајќи со емоционална и верски инспиративна порака до Ахмади муслиманите ширум светот, Хазрети Мирза Масроор Ахмад изјави:

“Нека т.н. религиозни муслимански научници и влади дадат едикци против нас и да ги поттикнат обичните муслимани да ни нанесат повреди и да не убијат со лажно изјаснување дека не веруваме во “Печатот на пророштвото” или тврдејќи дека ние не веруваме дека Светиот Пророкот Мухамед (мир над него) беше последниот пророк кој го носеше законот. Што и да кажат или тврдат, тие никогаш не можат да ја затресат или да ја ослабнат нашата вера, зашто ние го откривме она што Светиот пророк Мухамед (мир над него) сакаше да откриеме. Ги научивме принципите на љубовта кон Аллах Семоќниот и на Неговиот Пророк (мир над него) преку Ветениот Месија (мир над него).”

 Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи:

“Лицето на омразата е одговорност на секој Ахмади муслиман да се воздигне, барајќи континуиран духовен и морален развој и постигнување на блискост на Семоќниот Бог.”

Сесијата заврши со тивки молитви проследени со разни песни што ги изведоа учесниците во Кадијан преку сателитска врска.

Поврзани вести

Share via
Copy link
Powered by Social Snap