ХУТБИ Хутби 2022 

ХУТБА 27 МАЈ 2022

Ден на Халифатот По проучениот Шехадет, Та’уза и сура Ал Фатиха, Хазрети Халифа-тулМесих V а.т.б.а. (нека Аллах биде негов помагач) рече дека денес е 27мај, ден познат како ’ден на Халифатот‘ во Ахмадија муслиманскатазаедница. Исполнување на Аллаховото ветувањеХазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. (нека Аллах биде негов помагач)рече дека на овој ден одржуваме собири по повод ’Денот наХалифатот‘, но зошто? Важно е секогаш да се има одговор на овапрашање.Овој ден започнал на 27 мај 1908 година кога Аллах џ.ш. го исполнилсвоето ветување, дека ќе воспостави Халифат во Ахмадијамуслиманската заедница.Ветениот Меисја а.с.…

Read More
ХУТБИ Хутби 2022 

ХУТБА 20 МАЈ 2022

Хазрети Абу Бакр р.а. II – Борба против МусаилимКаззаб По проучениот Шехадет, Та’уза и сура Ал Фатиха, Хазрети Халифа-тулМесих V а.т.б.а. (нека Аллах биде негов помагач) рече дека ќепродолжи да зборува за битката на Јамама, која се случила во текотна халифатот на хазрети Абу Бакр р.а.. Писмото на Чесниот Пратеник с.а.в.с. до кралот на Јамама Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. (нека Аллах биде негов помагач)рече дека Јамама бил истакнат град во Јемен и дека денес се наоѓа воденешната Саудијска Арабија. Тоа била плодна зелена површина,позната како еден од најубавите градови.…

Read More
ХУТБИ Хутби 2022 

ХУТБА 13 МАЈ 2022

Хазрети Абу Бакр р.а. II – Одредени случувања По проучениот Шехадет, Та’уза и сура Ал Фатиха, Хазрети Халифа-тулМесих V а.т.б.а. (нека Аллах биде негов помагач) рече дека ќепродолжи да зборува за трудот на хазрети Халифа-тул Абу Бакр р.а.да ги среди нарушувањата кои се случиле во неговото време. Напуштањето на исламот и неправдата на Малик бин Нувеира Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. (нека Аллах биде негов помагач)речe дека хазрети Халид бин Велид р.а., пратил гласник на Малик бинНувеира. Малик бин Нувеира бил од племето Бану Јарбу кое билоогранок на Бану Тамим…

Read More
Вести Хутби 2022 

ХУТБА 6 MAJ 2022

Хазрети Абу Бакр р.а. II – Борба против лажнитепратеници По проучениот Шехадет, Та’уза и сура Ал Фатиха, Хазрети Халифа-тулМесих V а.т.б.а. (нека Аллах биде негов помагач) рече дека ќепродолжи да зборува за животот на на хазрети Абу Бакр р.а.. Победата над лажните пратеници Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. (нека Аллах биде негов помагач)речe дека биле испратени 11 пратеници. Првите од нив требало да себорат против оние, како Тулаих бин Хивалид, Малик бин НуваирахСаџад бин Харит и Мусалим Каззаб, кои биле отпадници и лажни луѓекои тврделе дека се пратеници.Хазрети Абу Бакр…

Read More