Хутби 2021 

Рамазан II – Месец на молитва, учење на салавати и барање на опростување

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека со Аллаховата помош овие денови поминуваме низ благословениот месец Рамазан, а за неколку дена влегуваме во последните десет дена од Рамазан. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека последните десет дена од Рамазан се постигнува спас од огнот на Џехеннем. Потоа, мораме да обрнеме внимание на нашите молитви, посебно во текот на последните десет дена од Рамазан, за да го постигнеме задоволството на Семоќниот Аллах и да се спасиме од огнот на Џехеннемот. Молитвите…

Read More
Хутби 2021 

Хазрети Омер р.а. II – Како поминал во исламот

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека ќе зборува за животот на хазрети Омер бин Хаттаба р.а.. Семејното потекло на хазрети Омер р.а. Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а.  рече дека Хаттаб бин Нуфаил бил татко на хазрети Омер р.а., а мајката му била Хантама бинт Хашим. Хазрети Хаилфа-тул Месих V а.т.б.а. цитираше хадиси во врска со датумот на раѓање на хазрети Омер р.а.. Некои сметаат дека се родил четири години пред, или четири години после битката Ел-Фиџар. Постојат и други…

Read More
Хутби 2021 

Услови за примањето на дови во Рамазан

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих (нека Аллах биде неговиот помагач) ги проучи следните ајети од Чесниот Кур’ан.         „О, вие кои верувате! Ви се пропишува пост, како што им бил       пропишан на оние пред вас, за да станете богобојазливи.“         „Одреден број на денови, а ако некој од вас е болен или е на       пат, нека пости ист број други денови; а на оние кои не можат    (да постат) откупот (фидија) е да нахранат еден сиромав. А кој доброволно направи некое добро…

Read More
Хутби 2021 

Хазрети Осман р.а. и покренување на новиот пребарувач за Чесниот Кур’ан

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека ќе продолжи да зборува за животот на хазрети Осман р.а.. Хазрети Осман р.а. Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека според хадисите, асхабите го сметале Абу Бакр  р.а. за најстар асхаб, потоа хазрети Омер р.а., а после нив хазрети Осман р.а.. Во друг хадис некој го прашал хазрети Али р.а. кои се најблагородни луѓе по Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., на што тој одговорил дека прв е хазрети Абу Бакр р.а., потоа хазрети Омер…

Read More
Хутби 2021 

Собирање на благословите од финансиското жртвување, и почеток на 88-та година на Тахрик-е-Џадид

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека во Чесниот Кур’ан е истакнато оти еден од квалитетите на вистинскиот верник е да го троши своето богатство на Аллаховиот пат. Одликата на вистинската Аллахова заедница Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека луѓето кои им припаѓаат на Аллаховите заедници го жртвуваат своето богатство за да го исчистат својот имот, да му се доближат на Семоќниот Аллах, и да ја достигнат Неговата близина. Таков е случајот и со Заедницата на Ветениот Месија а.с..…

Read More
Хутби 2021 

Хазрети Осман р.а.

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека ќе продолжи да зборува за животот на хазрети Осман р.а.. Скромноста на хазрети Осман р.а. Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека еднаш Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол оти хазрети Осман р.а. поседувал најголемо ниво на скромност и понизност. Се пренесува дека еднаш Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. лежел и се одмарал дома, кога хазрети Абу Бекир р.а. поборал дозвола да влезе и Чесниот Пратеник с.а.в.с. му дозволил, но продолжил да лежи. И хазрети…

Read More