Вести 

И ПОКРАЈ ПРЕПРЕКИТЕ, АХМАДИЈА МУСЛИМАНСКАТА ЗАЕДНИЦА ПРОДОЛЖУВА ПО ПАТОТ НА ХАЛИФАТОТ

Духовниот лидер на Ахмадија Муслиманската Заедница изјавува дека поддршката од Семоќниот Аллах продолжува да го штити и поддржува Хилафатот на Ветениот Месија а.с.

Светскиот духовен лидер на Ахмадија Муслиманската Заедница, Петтиот Халифа, Неговата Светост, Хазрети Мирза Масроор Ахмад зборуваше за Божествено поддржаната институција на вистинскиот Халифат и за извонредниот напредок што го направи Ахмадија Муслиманската Заедница и покрај сите начини на спротивставување.

Говорејќи за време на неговата петочна беседа во џамијата Мубарак во Исламабад, Тилфорд, на 28 мај 2021 година, Хазрети Мирза Масроор Ахмад го истакна значењето на „Ден на Хилафатот“, кој се слави секоја година на 27-ми мај, по повод благословениот почеток на Хилафатот на Ахмадија Муслиманската Заедница во 1908 година.

Осветлувајќи ги огромните напредувања направени од Ахмадија Муслиманската Заедница под петте Халифи на Заедницата, Неговата Светост ги потсети Ахмади муслиманите за важноста на благодарност кон Семоќниот Бог за услугите што им ги дал во форма на Хилафат.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Здружувањето со Хилафатот на Ахмадија Муслиманската Заедница му носи голема одговорност на секој Ахмади муслиман и само ако ја исполниме оваа одговорност, можеме да ја исполниме таа голема услуга со која нè благослови Севишниот Аллах.“

Неговата Светост го рецитираше поглавјето 24, стих 56 од Светиот Куран, што зборува за божествениот благослов на Хилафат, кој им се дава на вистинските верници. Неговата Светост истакна дека стихот ги условува благословите поврзани со Хилафат со исполнување на одредени одговорности, како што се обожување само на Бога и трошење на Аллаховиот пат и безусловно почитување на Светиот пророк на исламот (мир и благослови над него).

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Само ако навистина се обидеме да постапиме според заветот што го дадовме дека ќе и дадеме предност на верата над светот, ќе бидеме приматели на наградите што ги вети Севишниот Аллах и само тогаш ќе имаме корист од благословот на Хилафат во реална смисла.“

Хазрети Мирза Масроор Ахмад понатаму изјави:

„Ние ќе бидеме потполно послушни само на Семоќниот Аллах и Неговиот пророк (с.а.в.с.) и ќе постигнеме мир и задоволство само кога секоја постапка што ќе ја извршиме е единствено за барање на задоволство на Семоќниот Бог. Благословено општество ќе се создаде под сенката на Хилафат само кога секоја наша постапка е во исполнување на нашите одговорности кон Алах и Неговото создание.“

Говорејќи за одговорностите што ги носат Ахмади муслиманите, Неговата Светост ја истакна важноста на целосната покорност кон Хилафат.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Само оние кои исповедуваат најголема послушност кон Хилафат со право можат да тврдат дека имаат лојален однос со него. Тие го штитат Хилафатот. Молитвите на Халифата од тоа време ќе бидат со нив. Нивните тешкотии ќе го привлечат срцето на Халифата од тоа време да се моли за нив. Оние кои навистина постапуваат по добри дела се оние кои имаат врска со Хилафатот и Хилафатот има врска со нив – единствено за да се достигне задоволството на Семоќниот Бог.“

Хазрети Мирза Масроор Ахмад понатаму изјави:

„Ова е вистинскиот Хилафат, во кој врската помеѓу Заедницата и Халифата од тоа време постои само заради Семоќниот Аллах и само овој Хилафат е Хилафат што е средство за мир.“

Говорејќи за оние муслимани кои не го прифатија Ветениот Месија а.с., Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Другите муслимани сакаат да воспостават Хилафат, но тоа го прават со световни намери, материјалистички средства и шеми и таквите начини никогаш нема да им бидат од корист и Хилафат никогаш не може да се воспостави на тој начин. Тие можат да ги испробаат сите начини што им се допаѓаат, сепак Хилафат сега ќе продолжи да се воспоставува само на начинот на кој Алах наредил.“

Неговата Светост спомена дека Хилафатот на Ахмадија Муслиманската Заедница сега бил основан повеќе од 113 години и покрај тоа што се соочувал со децении на сурово и немилосрдно противење, сите напори да се попречи напредокот на Ахмадија Муслиманската Заедница се претворени во залудни и, под божествено водство на Хилафат, процвета.

Неговата Светост продолжи да ги раскажува главните настани од епохите на секој од четирите Халифи на Ахмадија Муслиманската Заедница пред него.

Неговата Светост рече дека за време на Првиот Халифа, Ахмадија Муслиманската Заедница се соочила со голем предизвик со кој основачот на Ахмадија Муслиманската Заедница (мир над него) починал. Како и да е, Првиот Халифа на Ахмадија Муслиманската Заедница застана одлучно и го докажа вистинито божественото ветување за Халифатот што го прорече Светиот пророк Мухамед (с.а.в.с.).

Говорејќи за предизвиците со кои се соочи Вториот Халифа на Ахмадија Муслиманската Заедница, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Можеме да видиме дека, без оглед дали станува збор за плановите за напад на Кадијан или за напорите на теренот или моментот на миграција од Индија во Пакистан, овој Улул-Азм Одлучниот Халифа безбедно го носеше бродот на Ахмадија Муслиманската Заедница кон сè поголем успех.“

Неговата Светост ги продолжи и ги истакна делата на Третиот Халифа на Ахмадија Муслиманската Заедница, вклучително и неговата историска улога во помагањето на народот во Африка и цврсто застанување против опозицијата со која се соочи Ахмадија Муслиманската Заедница во Пакистан во 1974 година кога беа воведени закони со кои се прогласуваат Ахмади муслимани. да бидат „немуслимани“.

Говорејќи за историскиот настан од миграцијата на Четвртиот Халифа на Ахмадија Муслиманската Заедница од Пакистан во Велика Британија во 1984 година поради угнетувачките закони на Пакистан, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Семоќниот Бог ја организираше миграцијата на Четвртиот Халифа на Ахмадија Муслиманската Заедница преку извонредна божествена помош. Непријателите останаа беспомошни. Потоа, започна нова ера на напредок во времето на Четвртиот Халифа.“

Неговата Светост ја објасни главната улога што ја одигра сателитскиот канал МТА Интернационал, основан од Четвртиот Халифа на Ахмадија Муслиманската Заедница, во однесувањето на пораката за вистински ислам во домовите на луѓето ширум светот.

Неговата Светост тогаш ги објасни благословите што се манифестирале за време на Петтиот и сегашен Халифа на Ахмадија Муслиманската Заедница.

Говорејќи за тешкото и предизвикувачко време на смртта на Четвртиот Халифа на Ахмадија Муслиманската Заедница, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Севишниот Алах ги слушна молитвите на верниците и го претвори нивниот страв во мир и во поништувањето на историјата на исламот, преку Ветениот Месија а.с., започна ерата на Петтиот Халифа. Ако во почетниот период на исламот Хилафатот бил ограничен на четири халифи, тоа било во согласност со пророштвото на Светиот пророк Мухамед (мир и благослови над него) и сега кога започна ерата на Петтиот Халифа во времето на Ветениот Месија а.с., ова е исто така според пророштвото на Светиот пророк Мухамед (мир и благослови над него).“

Хазрети Мирза Масроор Ахмад понатаму рече:

„Противниците на нашата заедница претпоставуваа дека раководството на Ахмадија Муслиманската Заедница повеќе не е во силни раце, но малку знаеја дека вистинската рака е на Бога и кого таа рака го поддржува и помага, тој станува зајакнат. Денес, завидливите погледи на нашите противници се насочени кон Ахмадија Муслиманската Заедница повеќе од кога било.“

Хазрети Мирза Масроор Ахмад понатаму изјави:

„Воведувањето на Ахмадија Муслиманската Заедница во светот што се случи во оваа ера во секоја сфера и на секое ниво беше извонредно и зачудувачки. Јас и самиот сум многу слаба личност и овој напредок не се случува поради кој било мој квалитет. Фактот дека Ахмадија Муслиманската Заедница станува позната меѓу лидерите на светските влади и парламенти се должи единствено на благословите на Семоќниот Бог и ветувањата што тој му ги даде на Ветениот Месија (а.с.). Ова се случува според пророштвото на Светиот пророк Мухамед (с.а.в.с.). Секојдневно сме сведоци на сцените на услугите на Семоќниот Аллах.“

Неговата Светост спомна бројни начини на кои пораката на Ахмадија Муслиманската Заедница се шири низ светот со брзо темпо, вклучително и преку сè поголемиот дострел на МТА Интернационал, кој сега се прошири на осум канали и неколку студија низ целиот свет.

Размислувајќи за ваквиот раст, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Ако ги земеме предвид нашите многу ограничени ресурси, таков напредок воопшто не е можно да се постигне. Дури и преку социјалните мрежи се шири пораката за вистински ислам. Онаму каде владата на Пакистан постави неколку ограничувања на ова, Семоќниот Алах отвори многу нови врати во други земји.“

Неговата Светост, исто така, спомена како, како резултат на ограничувањата на коронавирусите, Неговата Светост спроведува виртуелни состаноци со разни делегации и извршни гранки на Ахмадија Муслиманската Заедница од целиот свет. Неговата Светост рече дека и ова е манифестација на начинот на кој Аллах Семоќниот го помага напредокот на Ахмадија Муслиманската Заедница.

Советувајќи ги Ахмади муслиманите секогаш да покажуваат благодарност на Семоќниот Бог за благословот на Хилафатот, Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

„Никогаш не треба да ги забораваме знаците на Неговите благослови што ги покажува Семоќниот Аллах врз нас и фактот дека нè благослови со милоста на Хилафатот. Ние секогаш мора да ги исполнуваме нашите обврски кон тоа, така што до Денот на воскресението можеме да имаме корист од овој благослов според пророштвото на Светиот пророк Мухамед (мир и благослови над него)… Ние мора да му се поклониме на Севишниот Аллах како Негов благодарен слуга. Секоја наша акција и збор мора да манифестира благодарност за благословот на Хилафатот. Ние мора да бидеме подготвени да ја дадеме секоја жртва за исполнување на нашиот завет дека ќе останеме послушни на Хилафатот до последен здив. Само тогаш ќе можеме да ја исполниме нашата обврска да ги направиме нашите деца послушни на Хилафатот до Судниот ден.“

Поврзани вести

Share via
Copy link
Powered by Social Snap