Хутби 2019 

ХУТБА 11 ЈАНУАРИ 2019

Исклучителни луѓе По проучениот шехадет, та‘уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помошник) рече: Хазрети Халлад бин Амр бин Ѓаму Ансарија бил асхаб на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и тој учествувал во битката на Бедр, заедно со својот татко хазрети ‘Амр Бин Ѓаму‘ и со браќата хазрети Му‘азм хазрети Абу Аиман и хазрети Му‘авваз. Името на неговата мајка било хазрети Хинд бинт Амр, името на нејзиниот татко било како и името на нејзиниот маж Амр, и таа од таткова страна била роднина на хазрети Ѓабир…

Read More