ВЕСТИ Хутби 2020 

Патиштата кон Аллах – Финансиско жртвување – Вакф-е-Џадид 2020

По проучениот шехадет, та‘уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече: Во својот магнум опус „Филозофија на учењето на исламот“ Ветениот Месија а.с. спомна осум начини на пронаоѓање и препознавање на Семоќниот Аллах и зајакнување на верата во него. Тие средства се потребни и за исполнување на целта за човечкото создавање. За тие средства Ветениот месија а.с. вели: „Петто средство за постигнување на животната цел која Семоќниот Аллах ја одредил за истрајност на Неговиот пат е: ’Треба да го бараме Аллах џ.ш. трошејќи го…

Read More
Хутби 2018 

ФИНАНСИСКО ЖРТВУВАЊЕ – ТАХРИК-Е-ЏАДИД 2018

После учењето на ташахуд, та’уза и Сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. проучи неколку ајети од Сура Ал-Бакара и потоа рече: Ајетите кои сега ги проучив се од Сура Ал-Бакара во кои се спомнува предметот за финансиско жртвување. Возвишениот Аллах повторно го спомнува финансиското жртвување во овие ајети. Преводот на овие ајети е следниот:         „Примерот на оние кои својот имот го трошат на Аллаховиот пат е       сличен на зрно од кое никнуваат седум класа, а во секој клас има     по стотици зрна. А Аллах тоа го…

Read More