Хутби 2020 

ХАЛИФАТ И ИСЛАМСКИ УММЕТ

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека Ветениот Месија а.с. му се заблагодарил на Семоќниот Аллах за искрената Заедница која Тој му ја подарил. Постојат безброј примери кои се однесуваат на искреноста и лојалноста на асхабите на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., а тоа се однесува и на Ветениот Месија а.с.. Ветениот Месија а.с. изјавил дека му е објавена радосната вест за Халифатот кој ќе се воспостави после неговата смрт, во книгата Ал-Вассијат. Ова ветување се однесува на веста дека…

Read More