Хутби 2018 

ДОБЛЕСНИ ЛУЃЕ

По проучениот шехадет, та‘уза и Сура Ал-Фатиха, хазрети Хаифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помошник) рече: Прв асхаб за кој ќе зборувам е асхабот кој учествувал во Битката кај Бедр а неговото име е хазрети Абдуллах бин Ар Рабии Ал Ансарија. Тој му припаѓал на Бану Абѓар, огранок на племето Хазраѓ. Името на неговата мајка било Фатима бинт Амр. Учествувал во вториот баи‘ат на Акба. Ја имал честа да учествува на Бедр, Ухуд и Му‘тах. Станал шехид во битката на Му‘тах. Хазрети Атијјах бин Нуваира р.а. учествувал во битката…

Read More
Хутби 2018 

ЛУЃЕ СО ИНЗВОНРЕДНИ ОСОБИНИ

По проучениот шехадет, та‘уза и Сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах му помогне) рече: Првиот асхаб за кој ќе зборувам е хазрети Убеида бин Зеид Ансарија. Тој му припаѓал на племето Бану Аѓлан и учествувал во битките кај Бедр и Ухуд. Хазрети Захир бин Хираам Ел-Ашѓа е асхаб кој учествувал во битката на Бедр. Му припаѓал на племето Ашѓа и бил покрај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во битката на Бедр. Хазрети Анас бин Малик пренесува: „Меѓу селаните постоеше еден човек по името Захир. Тој на Чесниот Пратеник Мухаммед…

Read More