Хутби 2018 

ДОБЛЕСНИ ЛУЃЕ

По проучениот шехадет, та‘уза и Сура Ал-Фатиха, хазрети Хаифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помошник) рече: Прв асхаб за кој ќе зборувам е асхабот кој учествувал во Битката кај Бедр а неговото име е хазрети Абдуллах бин Ар Рабии Ал Ансарија. Тој му припаѓал на Бану Абѓар, огранок на племето Хазраѓ. Името на неговата мајка било Фатима бинт Амр. Учествувал во вториот баи‘ат на Акба. Ја имал честа да учествува на Бедр, Ухуд и Му‘тах. Станал шехид во битката на Му‘тах. Хазрети Атијјах бин Нуваира р.а. учествувал во битката…

Read More