Хутби 2017 

РАМАЗАН, ТАКВА И ПОСТОЈАНОСТ

„О, вие кои верувате! Ви се пропишува постот, како што им бил    пропишан на оние пред вас, за да станете богобојазливи.“   Алхамдулиллах (сета благодарност му припаѓа на Аллах), што во нашите животи го дочекавме уште еден месец Рамазан.   Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. еднаш рекол: „Кога луѓето би знаеле за вредноста на Рамазан, тогаш мојот уммет (голема заедница на муслиманите) би посакал Рамазан да трае цела година.“ На тоа кажување некој прашал кои се тие вредности на Рамазан. Тој одговорил: „Навистина Џеннетот е украсен за Рамазан од почеток…

Read More
Хутби 2017 

ПОСТИГНУВАЊЕ НА АЛЛАХОВОТО ЗАДОВОЛСТВО

По учењето на ташахуд, та‘уза, тасмиа и сура Ал Фатиха хазрети Амеер-ул-Му‘минеен а.т.б.а. го проучи 21-от ајет од сура Ал Хадид. Преводот е следниот: „Знајте дека животот на овој свет е само игра и забава, и     исполнување на желбите на душата кои ве прават невнимателни        кон главната цел, и украс и меѓусебно фалење и         натпреварување во имотот и децата; овој живот е како дожд         што ќе ги вчудоневиди земјоделците со растенија што толку бргу         растат и потоа ги гледаш пожолтени, а потоа ги гледаш како…

Read More
Хутби 2017 

ГЕРМАНСКА ТУРНЕЈА: ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ВИСТИНСКАТА ПОРАКА НА ИСЛАМОТ

По учењето на ташахуд, та‘уза, тасмиа и сура Ал Фатиха, хазрети Амеер-ул-Му‘минеен (аба) рече: Хузур а.т.б.а. рече дека кога и да имал прилика да седне со претставниците на медиумите, како и со не муслиманите, и кога и да имал прилика за прашања и одговори или за разговор со нив, тие задолжително поставувале прашање на овој или на оној начин, директно или индиректно, за причина на стравот од исламот во светот и за тоа како тој страв да се отстрани. Хузур а.т.б.а. кажа дека тоа не е ништо ново и дека…

Read More