ВЕСТИ Хутби 2018 

ИЗВОНРЕНДНИ ЛУЃЕ

По проучениот шехадет, тау’за и Сура Ал-Фатиха, Хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помошник) рече: Денес ќе започнам со асхабот на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. кој се викал Мистах бин Усаса. Неговото име било Ауф, а титулата по која бил по познат била Мистах. Името на неговата мајка било хазрети Умми Мистах Салма бин Сахар и таа била ќерка на Раитах бинт Сахар, која пак била тетка од страна на мајката на хазрети Абу Бекир р.а.. Хазрети Мистах бин Усаса се преселил во Медина и при преселувањето го…

Read More
ВЕСТИ Хутби 2018 

ЛУЃЕ СО ИСКЛУЧИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов Помошник) рече: Хазрети Сабит бин Халид Ансарија му припаѓал на племето Бану Маалик, огранок на племето Наѓѓар. Учествувал во битките кај Бедр, Ухуд и Јамам. Според некои, станал шехид во текот на инцидентот Бир и Мауна. Хазрети Абдуллах бин Урфата е следниот асхаб кој ќе го спомнам. Тој во Абисинија се преселил заедно со хазрети Џафер бин Абу Талиб. Учествувал во битката кај Бедр. Хазрети Утба бин Абдуллах. Името на неговата мајка било Бушра бин…

Read More