ВЕСТИ Хутби 2017 

ВИСТИНСКА ПОСЛУШНОСТ КОН ЧЕСНИОТ ПРАТЕНИК МУХАММЕД С.А.В.С.

По учењето на ташхуд, тауза и сура Ал-Фатиха, хазрети Амеер-ил-Му‘минеен а.т.б.а. рече: Во претходната хутба јас прочитав извадок од текстот на Ветениот Месија а.с. во кој тој рекол дека било време за доаѓање на Месија за да се реформираат муслиманите, со оглед на тоа дека тие потполно се оддалечиле од суштината на исламот и станале потполно несвесни за значењето и целта на исламот. Точно е дека муслиманите учеле Калима, извршувале намаз, постеле во текот на пропишаните денови и плаќале зекат. Ветениот Месија а.с. вели: „Јас, меѓутоа, велам дека сите нивни…

Read More
ВЕСТИ Хутби 2017 

ГРАДИТЕЛИТЕ НА БОЖЕСТВЕНАТА ВЕРА

По учењето на ташахуд, тауза и сура Ал-Фатиха хазрети Амеер-ул-Му‘минеен а.т.б.а. рече дека од време на време тој им зборува за, со вера инспирирани приказни, на луѓето кои го прифатиле Ахмадијатот, или пак за нивните извонредни духовни искуства по прифаќањето на Ахмадијатот. Со оглед на тоа дека такви случки се корисни за децата луѓето бараат тој и понатаму да зборува за нив. Другите, кои се задлабочени во профаното, не обрнуваат внимание на Аллах џ.ш. или на учењето на Ветениот Месија а.с., и ги занемаруваат своите должности. Таквите луѓе дигаат врева…

Read More
ВЕСТИ Хутби 2017 

ВИСТИНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА КХАТАМАН НАБИЈЕЕН

Преводот на овој ајет е следниот:         „Мухаммед не е татко на ниту еден од луѓето, туку Аллахов   Пратеник и Печат на Веровесниците: а Аллах има добро знаење      за сите работи.“                                                                          (33:41) Во Пакистан од време на време луѓе кои се наоѓаат на одредени позиции го напаѓаат концептот на Кхатм-е-Набуваат (Khatm-e-Nabuwaat) (Конечност на Пратеништвото) за да ги поттикнат обичните муслимани и да ја зголемат нивната популарност, која всушност опаѓа. Овие таканаречени симпатизери на исламот се обидуваат да го оправдаат своето поттикнување против Ахмади муслиманите во…

Read More
ВЕСТИ Хутби 2017 

СУШТИНАТА НА СОБИРИТЕ И ТЕМА НА СОБИРИТЕ

Постојат собири од најразличен вид, или пак може да се каже дека различни собири имаат различни цели, како што се разговори за целите во светот, водењето на владата или разговорите за академијата, бизнисот, спортот и рекреацијата. Таквите собири не се случуваат поради Возвишениот Аллах џ.ш., поради Неговото задоволство или пак да се постигне Неговата близина. Нивната цел не е постигнување на Неговата близина. Нивната цел не е постигнување на задоволството на Возвишениот Бог. Сепак, постојат собири кои и служат на верата и кои се наменети за осмислување на планот како…

Read More
Хутби 2017 

ВИСТИНА И ПРАВДА

По учењето на ташахуд, тауза и сура Ал-Фатиха, хазрети Амеер-ул Му‘минеен Халифа-тул Месих V а.т.б.а. ги проучи следните ајети од Чесниот Кур‘ан:         „О верници! Бидете строги во чувањето на правдата; сведочете    во името на Аллах дури и ако тоа е против вас, или родителите,      или ближните. Било да е тој богат или сиромашен, а Аллах     најдобро се грижи за нив. Затоа, не следете ги своите ниски      желби па да бидете неправедни. Ако вие ја превртувате или         избегнувате (вистината), па Аллах е добро известен за…

Read More