Хутби 2019 

ХУТБА 04 ЈАНУАРИ 2019

Финансиско жртвување – Вакф-е-Џадид После учењето на ташахуд, та’уза и Сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (Нека Аллах биде негов помошник) рече: Денес е првиот петок во 2019 година. Најпрво сакам да им ја честитам Новата Година на сите Ахмади муслимани во светот. Нека Возвишениот Бог ја благослови оваа година и нека на сите ни донесе безбројни успеси. Меѓутоа, треба да имаме на ум дека вообичаените честитки не ни се од никаква помош ниту ни помагаат да го здобиеме задоволството на Возвишениот Бог. Вистинската честитка за Нова Година е да…

Read More