Хутби 2019 

ХУТБА 11 ЈАНУАРИ 2019

Исклучителни луѓе По проучениот шехадет, та‘уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помошник) рече: Хазрети Халлад бин Амр бин Ѓаму Ансарија бил асхаб на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и тој учествувал во битката на Бедр, заедно со својот татко хазрети ‘Амр Бин Ѓаму‘ и со браќата хазрети Му‘азм хазрети Абу Аиман и хазрети Му‘авваз. Името на неговата мајка било хазрети Хинд бинт Амр, името на нејзиниот татко било како и името на нејзиниот маж Амр, и таа од таткова страна била роднина на хазрети Ѓабир…

Read More
Хутби 2019 

ХУТБА 04 ЈАНУАРИ 2019

Финансиско жртвување – Вакф-е-Џадид После учењето на ташахуд, та’уза и Сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (Нека Аллах биде негов помошник) рече: Денес е првиот петок во 2019 година. Најпрво сакам да им ја честитам Новата Година на сите Ахмади муслимани во светот. Нека Возвишениот Бог ја благослови оваа година и нека на сите ни донесе безбројни успеси. Меѓутоа, треба да имаме на ум дека вообичаените честитки не ни се од никаква помош ниту ни помагаат да го здобиеме задоволството на Возвишениот Бог. Вистинската честитка за Нова Година е да…

Read More