Молитви 

Молитва при посета на болен

ALLAHUMMA RABIN NASI AZHIBIL BA’SA IŠFI ANTAŠ  ŠAFI  LA ŠIFA’A IL’LA ŠIFA’UKA ŠIFA’AN  LA’A  JUGADIRU SAKAMA Превод: Алах, отстрани го ова страдање, Господару на човештвото и дај исцелување затоа што Ти си Исцелител. Покрај твојата моќ, нема исцелување, (дај ни) исцелување што не остава трага од болест.

Read More