Вести 

СВЕТСКИОТ ДУХОВЕН ЛИДЕР НА АМЈ СЕ ОБРАТИ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА НА МАЈЛИС-Е-ШУРА

Хазрети Мирза Масроoр Ахмад вели дека знаењето, мудроста и храброста се потребни за ширење на исламот

На 27 јуни 2018 година, светскиот духовен лидер на Ахмадија Муслиманската Заедница, Петтиот Халифа, Неговата Светост, Хазрети Мирза Масрoор Ахмад, одржа говор кој го инспирира верувањето во Ахмадија Заедница во Велика Британија.

Институцијата МАЈЛИС-Е-ШУРА е главното консултативно тело основано од Ахмадија Заедница, за да разговара за предлози за подобрување и унапредување на работата на Ахмадија Муслинаската Заедница во пропагирањето на вистинските мирни учења на исламот. Скоро 500 делегати и други поканети присуствуваа на МАЈЛИС-Е-ШУРА.

По пристигнувањето во просториите на џамијата Baitul Futuh во Лондон, Неговата Светост се обрати на дводневниот собир во траење од 40 минути.

При обраќањето кон делегатите во џамијата Baitul Futuh во Лондон, Хазрети Мирза Масрор Ахмад рече:

“Како членови на Шура треба да дејствувате со најголема понизност и никогаш да не мислите дека Вашето мислење има поголема тежина од другите. Таквиот дух на понизност ќе обезбеди Шура да се спроведува во атмосфера на меѓусебно почитување и ова ќе доведе до позитивна размена на мислења и повисок стандард на дебата.”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи:

“Секој член на Шура мора да сфати дека ништо не може да се постигне без праведност. Правдата бара од Вас да имате постојан страв од Аллах во Вашето срце и разбирање дека Аллах Семоќниот ја знае секоја Ваша мисла и намера. Тој знае дали намерно се задржуваат намерите на Вашите јавни ставови или дали се заматени со интереси.”

Неговата Светост рече дека едно од прашањата што се дискутираат секоја година во Шура е годишниот буџет на Ахмадија Муслиманската Заедница. Бидејќи средствата на Заедницата се целосно засновани на финансиските жртви на членовите на Заедницата, Неговата Светост рече дека буџетот треба да се заснова на клучниот економски принцип на “минимален ресурс, максимална корисност”. Тој рече дека духот со кој биле направени финансиски жртви никогаш не треба да се заборави.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Во секое време, носителите на функции или оние кои ги распределуваат или трошат средствата на Ахмадија Муслиманската Заедница, треба да го имаат предвид духот со кој се собрани средствата.”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи:

“Ако Ахмади Муслиманите прават такви сериозни жртви и толерираат лични неволји заради Аллаховата заедница, тогаш носителите на службата и оние кои го произведуваат буџетот мора да обрнат големо внимание на обезбедување дека секој денар се користи исклучително внимателно и пресметано.”

Неговата светост потврди дека Ахмадија Муслиманската Заедница е основана со цел да се шири мирна порака на Исламот низ целиот свет.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад изјави:

“Како што реков многу пати во моите проповеди, преку Светиот Пророк (мирот и благословите) му се открива целото вечно учење и совршен Шеријат. Потоа, во ерата на ветениот Месија (мир на него), ширењето на таа совршена настава му било наредено да го достигне својот врв преку доаѓањето на современите технологии, медиумите и другите современи средства.”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад продолжи:

“Ние сме среќни, оние кои живеат низ таа благословена ера во која ширењето на исламот, совршената религија, е предодредено да го достигне својот врв и така нашите напори за ширење на мирни учења на исламот се од фундаментално значење за успехот и напредокот на Ахмадија Муслиманската Заедница. Ова е нашата божествена мисија и затоа никогаш не лажете.”

Неговата Светост рече дека за да ги шират мировните учења на исламот, Ахмади муслиманите мора да бидат храбри и спремни да ги толерираат противниците. Цитирајќи го фактот дека имало некакво противење на неодамнешната кампања за билборди “Месија пристигна” во Велика Британија, Неговата Светост рече дека таквите противници не треба да предизвикаат да се ослабне решителноста на Ахмади муслиманите. Тој рече дека за успешно проповедање на пораката за исламот се бара комбинација на знаење, мудрост и храброст.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Секогаш ќе има некои противници на Ахмадија Заедницата или исламот, кои, без оглед на тоа, ќе бараат да го прикажат сето она што го правиме во негативно светло, но ние не треба да се оттргнеме од таквите луѓе. Зарем не е случај дека Ахмади муслиманите во Пакистан, Индонезија, Бангладеш, Алжир, делови од Индија и некои други земји се соочуваат со големи судења и екстремен прогон? … Сепак, и покрај ваквите прогони, нашите Ахмади муслимани не се срамат, но продолжуваат да напредуваат со целосна доверба во својата вера без страв.”

Хазрети Мирза Масроор Ахмад понатаму изјави:

“Не плашете се ако се појави некоја спротивставена страна. Барем тоа е знак дека нашата порака стигнала до пошироката јавност. За вашите напори да бидете успешни мора да имате храброст, мора да покажете мудрост и да знаете за својата вера. Ова се клучните состојки за ширење на пораката за исламот.”

Неговата Светост го заврши обраќањето со молитва за морално и духовно подмладување на човештвото и привлекување на внимание кон правдата.

Хазрети Мирза Масроор Ахмад рече:

“Сите Ахмади муслимани, особено носителите на функцијата и членовите на Шура, треба да се воздржат од сите форми на неправилности и да бараат постојано да се зголемува праведноста. На крајот, се молам дека Аллах ќе ви ја даде сета способност за да ја исполните довербата што ви е доверена на вас.”

Поврзани вести

Share via
Copy link
Powered by Social Snap