Вести Хутби 2017 

ПОТРЕБАТА ОД ИМАМ

По учењето на шехадет, тaуза, бисмил и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов Помошник) рече: Ветениот Месија а.с. во еден од неговите стихови наведува: „Време е да дојде Месија и да го реформира светот, ако тоа не бев јас, тогаш некој друг ќе беше пратен за оваа задача.“ Во времето на доаѓањето на Ветениот Месија а.с. состојбата на муслиманите била жалосна. Стотици илјади муслимани преминувале во христијанство, верата како да не постоела и како да заминала од Плејади (ѕвезденото јато), што и било претскажано од Чесниот…

Read More
Вести Хутби 2017 

НАТПРЕВАРУВАЈТЕ СЕ ЕДНИ СО ДРУГИ ВО ДОБРИ ДЕЛА

Аллах на верниците им зборува:         „Вашата цел секогаш мора да биде фастабикул кхаираат!“ Тоа значи дека секогаш треба да настојувате другите да ги водите кон добрите дела. Понатаму, Возвишениот Аллах смета дека оние кои се богобојазливи и прават добри дела се ’најдобри меѓу суштествата‘, како што е и кажано:         „Навистина оние кои веруваат и прават добри дела се најдобри     меѓу суштествата.“                                                        (98:8) Ветениот Месија а.с. во светлината на Чесниот Кур‘ан и на хадисите го објаснил овој предмет поради нашето упатство. На пример, што е добродетелта? Како…

Read More
Вести Хутби 2017 

ВИСТИНСКА ПОСЛУШНОСТ КОН ЧЕСНИОТ ПРАТЕНИК МУХАММЕД С.А.В.С.

По учењето на ташхуд, тауза и сура Ал-Фатиха, хазрети Амеер-ил-Му‘минеен а.т.б.а. рече: Во претходната хутба јас прочитав извадок од текстот на Ветениот Месија а.с. во кој тој рекол дека било време за доаѓање на Месија за да се реформираат муслиманите, со оглед на тоа дека тие потполно се оддалечиле од суштината на исламот и станале потполно несвесни за значењето и целта на исламот. Точно е дека муслиманите учеле Калима, извршувале намаз, постеле во текот на пропишаните денови и плаќале зекат. Ветениот Месија а.с. вели: „Јас, меѓутоа, велам дека сите нивни…

Read More
Вести Хутби 2017 

ГРАДИТЕЛИТЕ НА БОЖЕСТВЕНАТА ВЕРА

По учењето на ташахуд, тауза и сура Ал-Фатиха хазрети Амеер-ул-Му‘минеен а.т.б.а. рече дека од време на време тој им зборува за, со вера инспирирани приказни, на луѓето кои го прифатиле Ахмадијатот, или пак за нивните извонредни духовни искуства по прифаќањето на Ахмадијатот. Со оглед на тоа дека такви случки се корисни за децата луѓето бараат тој и понатаму да зборува за нив. Другите, кои се задлабочени во профаното, не обрнуваат внимание на Аллах џ.ш. или на учењето на Ветениот Месија а.с., и ги занемаруваат своите должности. Таквите луѓе дигаат врева…

Read More
Вести Хутби 2017 

ВИСТИНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА КХАТАМАН НАБИЈЕЕН

Преводот на овој ајет е следниот:         „Мухаммед не е татко на ниту еден од луѓето, туку Аллахов   Пратеник и Печат на Веровесниците: а Аллах има добро знаење      за сите работи.“                                                                          (33:41) Во Пакистан од време на време луѓе кои се наоѓаат на одредени позиции го напаѓаат концептот на Кхатм-е-Набуваат (Khatm-e-Nabuwaat) (Конечност на Пратеништвото) за да ги поттикнат обичните муслимани и да ја зголемат нивната популарност, која всушност опаѓа. Овие таканаречени симпатизери на исламот се обидуваат да го оправдаат своето поттикнување против Ахмади муслиманите во…

Read More
Вести Хутби 2017 

СУШТИНАТА НА СОБИРИТЕ И ТЕМА НА СОБИРИТЕ

Постојат собири од најразличен вид, или пак може да се каже дека различни собири имаат различни цели, како што се разговори за целите во светот, водењето на владата или разговорите за академијата, бизнисот, спортот и рекреацијата. Таквите собири не се случуваат поради Возвишениот Аллах џ.ш., поради Неговото задоволство или пак да се постигне Неговата близина. Нивната цел не е постигнување на Неговата близина. Нивната цел не е постигнување на задоволството на Возвишениот Бог. Сепак, постојат собири кои и служат на верата и кои се наменети за осмислување на планот како…

Read More