Молитви 

Молитва при посета на болен

ALLAHUMMA RABIN NASI AZHIBIL BA’SA IŠFI ANTAŠ  ŠAFI  LA ŠIFA’A IL’LA ŠIFA’UKA ŠIFA’AN  LA’A  JUGADIRU SAKAMA Превод: Алах, отстрани го ова страдање, Господару на човештвото и дај исцелување затоа што Ти си Исцелител. Покрај твојата моќ, нема исцелување, (дај ни) исцелување што не остава трага од болест.

Read More
Молитви 

Молитва пред и после јадење

Молитва пред јадење: BISMIL’LAHI VA BARAKATIL’LAHI Превод: Во името на Алах и благослов од Алах. Молитва после јадење: ALHAMDULILAH HIL’LAZI AT A’MANA VA SAKA’NA VA DŽA’ALNA MINAL MUSLIMINA Превод: Сите пофалби му припаѓаат на Алах, кој ни даде да јадеме и пиеме и нè направи муслимани.

Read More
Молитви 

Молитва за Божјата благодат за вашето семејство

RABBI EVZINI EN EŠKURE NI’METEKEL LETI ENAMTA ALEJJA VE ALA’A VALEDEJJA VE EN AMILA SALIHAN TARDAHU VE ASLIH LI FI ZURRIJATI INNI TUBTU ILEJKE VE INNI MINEL MUSLIMIN Превод: Господи мој, дај ми ја можноста да бидам благодарен за твојата благодат што ми ја подари на мене и на моите родители и да правам добри дела со кои ќе бидеш задоволен. И направете ги исправни моите потомци. Се свртувам кон Тебе и навистина сум еден од оние што се покоруваат.“ (Свтиот Куран 46:15)

Read More