Хутби 2015 

Халифа-тул Месих I

Секој Ахмад кој прочитал нешто за хазрети мaулан Нур-уд-Дин р.а. знае за верната љубов која тој ја имал кон Ветениот Месија а.с.. Ако може да се даде пример за љубов кон Ветениот Месија а.с., љубов која изгледа дека е само поради Бог, тоа не може да биде љубов на никој друг туку на хазрети мaулан Нур-уд-Дин р.а.. Неговата верност опфаќала нај извонреден пример по давањето на баи‘ат, исполнувањето на должноста на баи‘атот и создавање на врска, верност вредна за внимание и понизност. Тој во историјата на Ахмадијатот го изградил највисокиот…

Read More
Хутби 2015 

Предуслови за барање на Божјата љубов – Нова година за Тахрик е џедид програмата

„Вие никако нема да постигнете добрина се додека не трошите од она што го сакате; а што и да трошите вие, Аллах тоа сигурно добро го знае.“ (3:93) Секој верник сака да ја стекне божјата близина со правење добро и Бог во напред спомнатиот ајет го свртува вниманието на верниците на тоа дека ако сакате да правите добро за да го барате Божјото задоволство тогаш запомнете дека правењето добро бара жртвување. Жртвување на тоа што човекот го сака, од што има придобивки, што му донесува удобност, што во неговите очи…

Read More
Хутби 2015 

Ислам ахмадија – успех и брз напредок

Во текот на неодамнешна посета на Холандија еден новинар кој пишува за регионален весник, а исто така објавувал и во националните весници, го прашал Халифа-тул Месих дали Џемаатот е заедница која во светот најбргу расте. Хузур му одговорил дека нашата заедница на меѓународно ниво најбргу расте. Тоа сега исто така го признаваат и другите и тоа навистина е величествено сведоштво за вистинитоста на Ветениот Месија а.с. што гласот кој започнал во малата населба во Индија сега одекнува во секој град и населба ширум светот. Оваа невообичаена величественост е уште по…

Read More