Хутби 2020 

ХАЛИФАТ И ИСЛАМСКИ УММЕТ

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека Ветениот Месија а.с. му се заблагодарил на Семоќниот Аллах за искрената Заедница која Тој му ја подарил. Постојат безброј примери кои се однесуваат на искреноста и лојалноста на асхабите на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., а тоа се однесува и на Ветениот Месија а.с.. Ветениот Месија а.с. изјавил дека му е објавена радосната вест за Халифатот кој ќе се воспостави после неговата смрт, во книгата Ал-Вассијат. Ова ветување се однесува на веста дека…

Read More
Хутби 2020 

ДОВА И ДОБРИ ДЕЛА

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече: „Прво, сакам да им се заблагодарам на сите Ахмади муслимани кои сочувствуваа со мене по моето паѓање и повреди. Го замолив Аллах џ.ш. богато да ги награди и да ја зголеми нивната искреност и лојалност.“ Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека, денес, ваква љубов наоѓаме само во Халифатот. „Оваа љубов е взаемна. Не може да се каже кој кого повеќе го сака. Понекогаш изгледа како љубовта на Заедницата кон Халифатот е на…

Read More