ВЕСТИ 

ТВ СИТЕЛ: СВЕТСКА РЕЛИГИСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ЛОНДОН

Терористичкиот напад во Нов Зеланд е само еден од примерите на злоупотреба на религијата.

Главните одговори на овие прашања треба да дојдат до самите религиски организациии.

Еден таков светски настан беше мировната меѓурелигиска конференција минатата недела во Лондон.

Поврзани вести